วันพฤหัส, มกราคม 20, 2022
หน้าแรก บล็อก

ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

 ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา อาคาร 42 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.044-514616 พร้อมรายละเอียดต่างๆ ดังที่ประกาศ สมัครผ่านทางออนไลน์ 18-31 ตุลาคมนี้ ส่งเอกสารการสมัครเป็นชื่อจริง-นามสกุลจริง เป็น pdf file เพียง 1 ไฟล์...

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ผศ.อัมพาพรรณ พงษ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และนางปรินดา อุสาคู หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 1. ผศ.อัมพาพรรณ พงษ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 2. นางปรินดา อุสาคู หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ ณ ห้องประชุมโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
journal

×