วันศุกร์, กรกฎาคม 10, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 1/2563 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 1/2563 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 

การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2562

การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใข้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2562 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก 2/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท เอก 2/2562 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คลิก 
journal

×