วันศุกร์, กรกฎาคม 10, 2020

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 3 สาขาวิชา

การขอรับใบสมัคร ผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคาร 42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 3-31 ตุลาคม 2562 ในวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.30- 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) การรับสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัคร การรับสมัครผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้องพร้อมชำระ ค่าสมัคร ที่สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น...

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จึงได้ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการรับสมัคร และการคัดเลือก คลิก

โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดทำระบบจองห้องประชุม อาคาร 42 ชั้น 2 ออนไลน์

จองห้องประชุมบัณฑิตศึกษา อาคาร 42 ชั้น 2 คลิก    วิธีจองห้องประชุมบัณฑิตศึกษา อาคาร 42 ชั้น 2 ผ่านทาง pc และ สมาร์ทโฟน คลิก
journal

×