วันเสาร์, มกราคม 18, 2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 

การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2562

การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใข้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2562 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก 2/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท เอก 2/2562 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คลิก 

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 3 สาขาวิชา

การขอรับใบสมัคร ผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคาร 42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 3-31 ตุลาคม 2562 ในวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.30- 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) การรับสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัคร การรับสมัครผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้องพร้อมชำระ ค่าสมัคร ที่สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น...
journal

×