ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากรโครงการบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา 25 มีนาคม 2562

รูปภาพ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 10.00 น. 25 มีนาคม 2562

“วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ ครบรอบ 27 ปี วันพระราชทานนามสถาบันราชภัฏ

รูปภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
journal

×