วันพุธ, สิงหาคม 12, 2020

ทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 1 สิงหาคม 2563 นศ.รหัส 62 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 28

ทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1/2563 วันที่ 25 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคาร 42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1/2563 วันที่ 25 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคาร 42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 1/2563 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 3 สาขาวิชา 18 ก.ค.2563

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 1/2563 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 3 สาขาวิชา วันที่ 18 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2563 22 มิถุนายน 2563 ชั้น 2 อาคาร 42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

รูปภาพ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ ห้องประชุมโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคาร 42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อบรมภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา

อบรมภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
journal

×