วันศุกร์, สิงหาคม 19, 2022

ประกาศมาตรการการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ประกาศมาตรการการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2563  คลิก 
journal

×