วันศุกร์, กรกฎาคม 10, 2020
หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ popgraduate

popgraduate

78 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก 2/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท เอก 2/2562 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คลิก 

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 3 สาขาวิชา

การขอรับใบสมัคร ผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคาร 42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 3-31 ตุลาคม 2562 ในวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.30- 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) การรับสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัคร การรับสมัครผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้องพร้อมชำระ ค่าสมัคร ที่สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น...

ประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการรำลึกและอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดงานประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการรำลึกและอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์ดำรงรักษาและสืบทอดวิถีปฏิบัติประเพณีแซนโฎนตาของชาวสุรินทร์เชื้อสายเขมรที่มีมาตั้งแต่โบราณ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมนำเครื่องจูน เครื่องแซน เพื่อมาประกอบพิธี ซึ่งในงานมีการประกอบพิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวงแซนโฎนตา และพิธีแซนโฎนตา

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์และตีพิมพ์เผยแพร่ ตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2558

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการบัณฑิต ชั้น 2 อาคาร42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดร.อุดม หอมคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์และตีพิมพ์เผยแพร่ ตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา...
journal

×