วันศุกร์, กรกฎาคม 10, 2020
หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ popgraduate

popgraduate

78 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

ประชุมคณะอนุกรรมการบัณฑิตศึกษา 1/2563 วันที่ 10 มีนาคม 2563

รูปภาพ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ ห้องประชุมโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคาร 42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ระเบียบวาระการประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1/2563

รูปภาพ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคาร 42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 

การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2562

การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใข้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2562 
journal

×