วันพุธ, สิงหาคม 12, 2020
หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ popgraduate

popgraduate

92 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (เพิ่มเติม)

  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา (เพิ่มเติม)

ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนและแนวทางประเมินผลการเรียนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนและแนวทางประเมินผลการเรียนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา และหลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู

ใบรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ใบรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 1 สิงหาคม 2563 นศ.รหัส 62 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 28

ทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการบัณฑิตศึกษา จัดโครงการทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 1 สิงหาคม 2563

โครงการบัณฑิตศึกษา จะจัดโครงการทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กลาง อาคาร 28 ห้อง 28203 จึงขอรายชื่อนักศึกษารหัส 62 ที่ยังไม่ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเกณฑ์แรกเข้าของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ให้สาขาจัดส่งรายชื่อนักศึกษามายังโครงการบัณฑิตศึกษา ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เพื่อทางโครงการบัณฑิตศึกษาจะดำเนินการส่งรายชื่อดังกล่าวไปยังศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำรายฃื่อผู้เข้าสอบ โครงการทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 1 สิงหาคม 2563...
journal

×