ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

0
1138
สมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
สมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา อาคาร 42 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.044-514616
พร้อมรายละเอียดต่างๆ ดังที่ประกาศ สมัครผ่านทางออนไลน์ 18-31 ตุลาคมนี้

ส่งเอกสารการสมัครเป็นชื่อจริง-นามสกุลจริง เป็น pdf file เพียง 1 ไฟล์ เพื่อสะดวกในการเก็บหลักฐานสม้คร พร้อมหลักฐานการชำระค่าสมัครผ่าน 7-Eleven

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here