มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ผศ.อัมพาพรรณ พงษ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และนางปรินดา อุสาคู หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ

0
236

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
1. ผศ.อัมพาพรรณ พงษ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2. นางปรินดา อุสาคู หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ ณ ห้องประชุมโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here