กำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

0
1167


กำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564


วันที่

กำหนดการ


ช่องทางการเข้าระบบ

29 พฤษภาคม 2564 สอบข้อเขียน www.srru.ac.th
29 พฤษภาคม 2564 -1 มิถุนายน 2564 ประเมินแฟ้มสะสมงานส่งทางอีเมล Nang170925@srru.ac.th
30 พฤษภาคม 2564 สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป www.srru.ac.th

หมายเหตุ  : ระบบสอบข้อเขียนผ่านทางออนไลน์ผ่านทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สามารถเข้าได้จาก www.srru.ac.th  ระบบการสอบผ่านทางออนไลน์ Zoom จะเปิดระบบออนไลน์ เวลา 10.00 – 11.30 น. ที่หน้าหลักเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 044-514616 โครงการบัณฑิคศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here