โครงการบัณฑิตศึกษา จัดโครงการทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 1 สิงหาคม 2563

0
66

โครงการบัณฑิตศึกษา จะจัดโครงการทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กลาง อาคาร 28 ห้อง 28203 จึงขอรายชื่อนักศึกษารหัส 62 ที่ยังไม่ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเกณฑ์แรกเข้าของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ให้สาขาจัดส่งรายชื่อนักศึกษามายังโครงการบัณฑิตศึกษา ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เพื่อทางโครงการบัณฑิตศึกษาจะดำเนินการส่งรายชื่อดังกล่าวไปยังศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำรายฃื่อผู้เข้าสอบ


โครงการทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 1 สิงหาคม 2563 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here