ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 1/2563 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 3 สาขาวิชา

0
1224


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 1/2563 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 3 สาขาวิชา 1.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, 2.สาขาวิชาสังคมศึกษา, 3.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 1/2563 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 3 สาขาวิชา 1.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, 2.สาขาวิชาสังคมศึกษา, 3.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here