ประกาศมาตรการการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

0
340

ประกาศมาตรการการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2563  คลิก 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here