ระเบียบวาระการประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1/2563

0
423

รูปภาพ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคาร 42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here