บรรยายพิเศษ ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพระดับสากล โดย. ดร.ชวลิต หมื่นนุช 11 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา อาคาร 42 ชั้น 2

0
233

รูปภาพ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 9.00 น. 11 เมษายน 2562

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here