พิธีสืบสานประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ปีการศึกษา 2561 โดยคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมนำเครื่องเซ่นไหว้มากราบไหว้บรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

0
164

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here