ประชุมโครงการบัณฑิตศึกษา เรื่อง ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

0
101

การแก้ไข ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีความเหมาะสม และให้การบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here