ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมกฏหมายลูกฉบับใหม่

0
507

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการการบริหารบริการวิชาการและการอบรมเรื่อง “พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมกฏหมายลูกฉบับใหม่
– รุ่นที่ 4 ในวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์(บางพลัด) กรุงเทพมหานคร
– รุ่นที่ 5 ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์(บางพลัด) กรุงเทพมหานคร
– รุ่นที่ 6 ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์(บางพลัด) กรุงเทพมหานคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here