การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 22-23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

0
427

จึงขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาเข้า่ร่วมการประชุมและส่งผลงานทางวิชาการและส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ไม่ถือว่าเป็นวันลา มีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ จากหน่วยงานต้นสังกัดได้ โดยสามารถลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่เว็บไซต์ http://pubadm.crru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มกราคม 2561

 อ่านรายละเอียดการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 22-23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here