บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560

0
339

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล(อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเผยแพร่ผลงานวิจัย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>http://mis.nrru.ac.th/gradnirc/  >>ใบตอบรับการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here