มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมกับทายกทายิกาบ้านอุปราช พร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2560

0
71

         ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกอบด้วยคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ ภาค กศ.บป. และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมกับทายกทายิกาบ้านอุปราช พร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ณ วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช”อนุสรณ์ 100 ปี

มหาวิทยาลัย ฯ จึงขอบอกบุญมายังท่านได้ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบองค์กฐินสามัคคีครั้งนี้ ตามกำลังศรัทธา โดยส่งธนาณัติ/ตั๋วแลกเงินในนาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44001 หรือโอนเข้าบัญชี เงินบริจาค ม.ราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 476-0-45875-1 ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยก ม.มหาสารคาม หรือนำไปมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเรียนเชิญท่านร่วมสมโภชขององค์กฐินในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และร่วมพิธีทอดถวายองค์กฐิน ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 8.00 -11.00 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here