บัณฑิตวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

0
398

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://assess.rbru.ac.th/admission/ และสมัครด้วยตนเอง สอบถามได้ที่สำนักงานบัณฑิควิทยาลัย โทร.039319111 ต่อ 11300

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลืิอกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here